Odpowiedź: podatnik powinien jedynie zaktualizować swoje dane, przy czym - na mocy art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) - aktualizacji dokonuje się w gminie na druku CEIDG-1.

Uzasadnienie: w przypadku osób fizycznych należy zauważyć, iż posiadają one status przedsiębiorcy (oczywiście, o ile wykonują działalność gospodarczą). Tym samym wszelkie umowy w ramach tej działalności zawierane są zawsze z daną osobą, którą identyfikuje się imieniem, nazwiskiem, czasem nazwą własną, adresem, numerem NIP, REGON itd. Oznacza to, iż w przypadku zmiany adresu wciąż będziemy mieli do czynienia z tym samym przedsiębiorcą. W konsekwencji zaś nie trzeba będzie zawierać nowych umów, tylko - co najwyżej - sporządzić krótki aneks do nich.

Podobnie jest w przypadku pełnomocnictw. Upoważnienia wystawiane są na osobę, a nie na adres, wobec czego zachowują one ważność do odwołania, nawet jeśli stały się nieaktualne z powodu zmiany danych (np. zmiany adresu).