Wygaśnięcie decyzji ma pierwszeństwo przed jej uchyleniem

Samorząd terytorialny

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji na podstawie art. 37 ust. 1 pr. bud. ma pierwszeństwo przed uchyleniem tej decyzji na podstawie art. 36a ust. 2, ponieważ wygaśnięcie decyzji następuje z mocy prawa z...

30.07.2013