Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości przed urzędem skarbowym lub innymi organami w firmie w następującym przypadku?Główny księgowy nie podpisał odrębnej odpowiedzialności za...

26.07.2013

Faktura wystawiona w PLN a różnice kursowe

Wystawiamy faktury VAT za usługi wykonane w kraju kontrahentom zagranicznym (Niemcy). Faktury wystawione są w zł. Na fakturze w notatce przeliczamy kwoty do zapłaty w zł na euro. Księgujemy te...

25.07.2013