Pytanie

Podatnik (osoba fizyczna prowadzącaz działalność gospodarczą) nie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT prowadzi błędnie ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej ze stawką 23 proc.
Czy osoba ta podlega karze na podstawie przepisów KKS?

Odpowiedź

Tak, podatnik, o którym mowa - zakładając, że błędne prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oznacza prowadzenie jej w sposób niezgodny z przepisami – może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenie skarbowe.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 61 § 2 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 186) – dalej k.k.s., kto wadliwie prowadzi księgę podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Księgami w rozumieniu k.k.s. są zaś, między innymi, zapisy kas rejestrujących (zob. art. 53 § 21 pkt 5 k.k.s.). Księgami wadliwymi są księgi prowadzone niezgodnie z przepisem prawa (zob. art. 53 § 23 k.k.s.). W świetle przytoczonych przepisów wadliwe (niezgodne z przepisami prawa) prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Osoba, o której mowa – zakładając, że błędne prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oznacza prowadzenie jej w sposób niezgodny z przepisami – może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej skarbowej za wykroczenie skarbowe.