Prawo opcji może znacząco rozszerzyć zakres zamówienia

Zamówienia publiczne

Zamawiający planuje przetarg na prowadzenie wykładów. Jeśli wśród uczestników tego projektu znajdą się osoby kwalifikujące się do innej pomocy tj. nie do prowadzenia wykładów, przeprowadzone będą dla...

23.08.2014