Karę umowną należy uiścić w pieniądzu

Zamówienia publiczne

Zamawiający jest zobowiązany do wyegzekwowania kary umownej od wykonawcy. Wykonawca nie ma pieniędzy, aby opłacić karę, proponuje remont pomieszczenia. Czy zamawiający ma prawo przyjąć od wykonawcy...

04.09.2014