Jak należy uzupełnić kartę stanowiska pracy w punkcie dotyczącym zastępstwa pracownika?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

W karcie stanowiska pracy np. starszej księgowej Małgorzaty Kowalskiej w punkcie dotyczącym zastępstwa jest następujący zapis: "Starszego księgowego Małgorzatę Kowalską zastępuje starszy księgowy Janina Nowak".

Czy powyższy zapis jest prawidłowy?

Czy tylko starszy księgowy jest zastępowany przez starszego księgowego, księgowego?

Odpowiedź

Proponowany zapis jest dopuszczalny. Pracodawca organizuje pracę w firmie i to od pracodawcy zależy sposób ustalania zastępstwa na czas nieobecności konkretnego pracownika. Jeżeli pracodawca uważa, iż obowiązki starszego księgowego może pełnić tylko starszy księgowy może taką zasadę wprowadzić np. w regulaminie pracy.

Uzasadnienie

Przepis art. 94 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. określa podstawowe obowiązki pracodawcy. Należą do nich w szczególności: organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości czasu pracy czy też organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszanie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.

Z powyższego przepisu należy wysnuć konkluzję, iż pracodawca decyduje o organizacji pracy w czasie nieobecności poszczególnych pracowników.

Odpowiedź na powyższe pytanie zakłada, iż pracodawca nie jest jednostka sektora finansów publicznych. W takim przypadku uzasadnienie mogłoby zostać zmodyfikowane.

Agata Kamińska, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 2 września 2014 r.