Nadwyżka diety stanowi przychód ze stosunku pracy

Przyznana pracownikowi nadwyżka diety ponad limit określony w stosownym rozporzadzeniu podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

08.09.2014

Likwidowana spółka jest wyłączona z konsolidacji

Spółkę z o.o. w likwidacji należy wyłączyć z konsolidacji, ponieważ nastąpiła utrata kontroli nad tą jednostką przez jednostkę dominującą. Fakt ten należy ujawnić we wprowadzeniu do skonsolidowanego...

05.09.2014

Karę umowną należy uiścić w pieniądzu

Zamówienia publiczne

Zamawiający jest zobowiązany do wyegzekwowania kary umownej od wykonawcy. Wykonawca nie ma pieniędzy, aby opłacić karę, proponuje remont pomieszczenia. Czy zamawiający ma prawo przyjąć od wykonawcy...

04.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski