Dziennik elektroniczny za zgodą organu prowadzącego

Decyzję o wprowadzeniu dziennika elektronicznego w szkole niepublicznej podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej - podkreśla Bożena Barszczewska w serwisie Prawo Oświatowe/ABC....

26.08.2014

Wniosek o dokonanie oceny pracy nie może być cofnięty

Samorząd terytorialny

Przepisy nie stanowią, czy podmiot składający wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły, może wycofać taki wniosek. Skoro przepisy...

25.08.2014

Obowiązkowe miejsca postojowe tylko na działce inwestora

Budownictwo

Obowiązkowe miejsca postojowe nie mogą być realizowane na działce sąsiedniej. Dopuszczenie tego rodzaju rozwiązania przez organy doprowadziłoby w efekcie do poważnych nadużyć w zakresie obsługi...

25.08.2014