Wyprawka dla dzieci nie podlega oskładkowaniu

Wdużejfirmie (nie jest tworzony ZFŚS), zostało wypłacone wdowie świadczenie tzw. żakowe na wyprawkę dla dzieci (dzieci do 18 roku życia).Pracownik zmarł ponad 1,5 roku temu.Czy w powyższej sytuacji...

10.09.2014

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki w ofercie

Zamówienia publiczne

Czy zamawiający może poprawić jako oczywistą omyłkę pisarską błędnie wpisaną datę (zamiast miesiąca sierpnia 08 omyłkowo wpisano liczbę nieistniejącego miesiąca 80)?

08.09.2014

Zwolnienie lekarskie przerywa urlop wypoczynkowy

Pracownica w okresie od 24 czerwca do 5 lipca odbiera dni wolne za pracę w niedziele i święta, a następnie urlop wypoczynkowy do dnia 14 sierpnia. W tym czasie dostarczyła zwolnienie lekarskie od...

08.09.2014

Nadwyżka diety stanowi przychód ze stosunku pracy

Przyznana pracownikowi nadwyżka diety ponad limit określony w stosownym rozporzadzeniu podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

08.09.2014

Likwidowana spółka jest wyłączona z konsolidacji

Spółkę z o.o. w likwidacji należy wyłączyć z konsolidacji, ponieważ nastąpiła utrata kontroli nad tą jednostką przez jednostkę dominującą. Fakt ten należy ujawnić we wprowadzeniu do skonsolidowanego...

05.09.2014