Czy przy zerowym podatku należy złożyć deklarację PCC?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Spółka z o.o. zakupiła udziały innej spółki z o.o. za 1 zł. Czy kupująca spółka w tym przypadku ma obowiązek złożenia deklaracji PCC? Podatek wynosi 0 zł.

Odpowiedź:

Moim zdaniem, przy zerowym podatku (ze względu na zaokrąglenia) należy złożyć deklarację PCC.

Uzasadnienie:

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Pomimo iż deklaracja służy zaprezentowaniu kwoty podatku do zapłaty, to jednak prawodawca nie zastrzegł, iż nie jest ona składana wówczas gdy, ze względu na zastosowane zaokrąglenia, kwota podatku wynosi 0 zł. To moim zdaniem oznacza, że podatnik, u którego powstał obowiązek podatkowy w PCC, ale którego kwota podatku wynosi zero złotych powinien złożyć deklarację PCC-3 (chociażby z ostrożności podatkowej).

Radosław Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 9 września 2014 r.

Data publikacji: 10 września 2014 r.