Wniosek o dokonanie oceny pracy nie może być cofnięty

Samorząd terytorialny

Przepisy nie stanowią, czy podmiot składający wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela, w tym nauczyciela, któremu powierzono funkcję dyrektora szkoły, może wycofać taki wniosek. Skoro przepisy...

25.08.2014

Obowiązkowe miejsca postojowe tylko na działce inwestora

Budownictwo

Obowiązkowe miejsca postojowe nie mogą być realizowane na działce sąsiedniej. Dopuszczenie tego rodzaju rozwiązania przez organy doprowadziłoby w efekcie do poważnych nadużyć w zakresie obsługi...

25.08.2014

Prawo opcji może znacząco rozszerzyć zakres zamówienia

Zamówienia publiczne

Zamawiający planuje przetarg na prowadzenie wykładów. Jeśli wśród uczestników tego projektu znajdą się osoby kwalifikujące się do innej pomocy tj. nie do prowadzenia wykładów, przeprowadzone będą dla...

23.08.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski