Wentylacja w pomieszczeniach pracy

BHP

Zgodnie z 147 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz....

26.09.2017

Jaką stawkę zastosować do kosztów dodatkowych?

Pytanie pochodzi z Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka zakupiła urządzenie od kontrahenta z UE. Dodatkowo otrzymała fakturę za koszty przyjazdu specjalisty, tj. przelot lotniczy, nocleg, gastronomia....

25.09.2017