Wykonawca może być ubezpieczony z innymi podmiotami

Zamówienia publiczne

Zamawiający wymagał, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 300.000 zł.Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające, że wraz z nim ubezpieczone są także dwie...

04.10.2017