Co należy przyjąć do podstawy średniej urlopowej pracownika - lekarza rezydenta, który ma wypłacone składniki stałe wynagrodzenia (umowa o pracę) i zmienne składniki za dyżury medyczne?

Pracownica przebywała na zasiłku chorobowym, następnie na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Bezpośrednio po urlopie rodzicielskim wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego.