Wypłata nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu

Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Zgodnie bowiem z art. 291 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają...

17.11.2017

Starosta może zarejestrować kameleona jemeńskiego

Samorząd terytorialny

Starosta może zarejestrować kameleona jemeńskiego, jeżeli zwierzę urodziło się w hodowli w Czechach. W Czechach faktycznie nie ma obowiązku rejestracji kameleona jemeńskiego i wydany przez hodowcę...

15.11.2017