Pytanie

Firma zatrudnia pracowników mobilnych (chodzi głównie o przedstawicieli handlowych). Pracodawca zawsze pokrywa koszty noclegów pracowników. Faktury za hotele są regulowane bezpośrednio przez pracodawcę (w przypadku faktur terminowych) albo poniesione wydatki są zwracane pracownikom na ich prywatne konta bankowe.

Ponieważ mamy pewne wątpliwości, prosimy o odpowiedź, kiedy pracownikom w przedstawionych poniżej sytuacjach przysługuje wypłata diety:

Wariant 1 – Miejsce pracy: siedziba główna pracodawcy, wykonywanie podzielonych zadań na terenie Polski i zagranicy.
Wariant 2 – Miejsce pracy: siedziba główna pracodawcy, cała Polska.
Wariant 3 – Miejsce pracy: cała Polska, wykonywanie podzielonych zadań na terenie Polski rynek województwa lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego.
Wariant 4 – Miejsce pracy: wykonywanie podzielonych zadań na terenie Polski, rynek województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.
Wariant 5 – Miejsce pracy: siedziba główna pracodawcy (np. Warszawa)?

Odpowiedź

Diety przysługują pracownikom w podróży służbowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 ust. 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – dalej r.p.s. pracownikowi przysługują w podróży służbowej m.in. diety – w podróży krajowej za każdą dobę podróży trwającą co najmniej 8 godzin (w części lub w całości).

Za podróż służbową natomiast przyjmuje się wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy.

Zatem gdy:

– miejsce pracy to siedziba główna pracodawcy, to pracownik pozostaje w podróży służbowej w Polsce (poza tą siedzibą) i za granicą, i przysługują mu diety;

– miejsce pracy to siedziba główna pracodawcy i cała Polska, to pracownik pozostaje w podróży służbowej za granicą i przysługują mu diety;

– miejsce pracy to cała Polska, wykonywanie podzielonych zadań na terenie Polski rynek województwa lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego to pracownik pozostaje w podróży służbowej za granicą i przysługują mu diety;

– miejsce pracy i wykonywanie podzielonych zadań na terenie Polski, rynek województwa mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, to pracownik pozostaje w podróży służbowej za granicą i przysługują mu diety;

– miejsce pracy to siedziba główna pracodawcy (np. Warszawa), to pracownik pozostaje w podróży służbowej w Polsce (poza tą siedzibą – poza Warszawą) i za granicą i przysługują mu diety.

W mojej ocenie, przy tym przez określenie miejsca pracy np. „na terenie Polski, rynek województwa lubuskiego” nie należy rozumieć ograniczenia do tego województwa. Takie sformułowanie bowiem zawiera tylko jedno wskazanie miejsca (teren Polski). Określenie „rynek województwa” zaś dotyczy już zakresu obowiązków pracownika – nie jest bowiem określeniem geograficznym, a ekonomicznym.

Krzysztof Klimek