Czy firma ubezpieczeniowa może żądać kserokopii "całej dokumentacji medycznej pacjenta", czy tylko za jakiś okres np. od podpisania umowy i daty widniejącej na deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie?