Brak zapisu słownego ceny nie powoduje odrzucenia oferty

Zamówienia publiczne

W formularzu oferty wykonawca nie wpisał ceny zamówienia słownie tj. wpisał jedynie łączną cenę zamówienia liczbowo. Czy jest to omyłka pisarska, którą można poprawić? Czy też należy odrzucić ofertę?

17.11.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski