Wynagrodzenie wolontariusza nie jest zwolnione z PIT

Zwrot kosztów według umowy o wolontariat nie korzysta w Polsce ze zwolnienia od podatku dochodowego. Wyjątkiem będzie przypadek, w którym wynagrodzenia te będą stanowiły diety i inne należności za...

12.11.2014