Wykonawca odbierze odpady nie tylko na podstawie ceny

Zamówienia publiczne

Jakie pozacenowe kryteria oceny ofert może zastosować zamawiający w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych? Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uzasadniają użycia...

31.10.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski