Trzeci język obcy na zajęciach dodatkowych

Lekcje trzeciego języka obcego szkoła może realizować na zajęciach dodatkowych. Nie można go zaliczyć do puli godzin przeznaczonych na obowiązkowe zajęcia z języków - wyjaśnia Bogusława Wojtczak w...

19.11.2014