Pytanie

Zamierzam otworzyć sklep spożywczy i sprzedawać tam również piwo i papierosy.
Czy muszę być z tego tytułu podatnikiem VAT?

Odpowiedź

Otwierając sklep, w którym będzie Pan sprzedawał piwo, nie może Pan skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT przysługującego ze względu na wartość sprzedaży, a zatem musi Pan razu zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Z kolei na podstawie art. 113 ust. 9 u.p.t.u. zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 150.000 zł (zob. art. 113 ust. 9 u.p.t.u.). Podatnicy korzystający z tych zwolnień, między innymi, nie muszą się rejestrować jako podatnicy VAT czynni (zob. art. 96 ust. 3 u.p.t.u.) oraz składać deklaracji VAT.

Nie wszyscy podatnicy mogą jednak korzystać z tych zwolnień. Możliwość korzystania z nich wyłącza brak siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju (zob. art. 113 ust. 13 pkt 3 u.p.t.u.) oraz dokonywanie dostaw towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1 u.p.t.u. oraz świadczenie usług wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 2 u.p.t.u. Do towarów wymienionych w art. 113 ust. 13 pkt 1 u.p.t.u. należą zaś towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych oraz niektórych samochodów osobowych (zob. art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b u.p.t.u.). Powoduje to, że o ile dokonywanie sprzedaży papierosów nie wyłącza możliwości korzystania ze wskazanego na wstępie zwolnienia, możliwość korzystania z niego wyłącza dokonywanie sprzedaży piwa (które jest towarem opodatkowanym podatkiem akcyzowym).

A zatem otwierając sklep, w którym będzie Pan sprzedawał piwo, nie może Pan skorzystać ze wskazanego na wstępie zwolnienia od VAT przysługującego ze względu na wartość sprzedaży, a zatem musi Pan razu zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiegowego