Wino dla kontrahenta z PIT-8C

Wręczenie kontrahentom prezentów co do zasady skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jeżeli podatnik wręcza alkohol osobie fizycznej, powinien wystawić na jej rzecz...

12.01.2015

Obsługa prawna nie jest usługą powtarzającą się okresowo

Zamówienia publiczne

Czy usługi dotyczące obsługi prawnej jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego na dany rok budżetowy należy traktować jako usługę powtarzającą się okresowo? Czy jest możliwość szacowania...

12.01.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski