Bez raportu początkowego dla ferm drobiu

Środowisko

Czy dla fermy drobiu, która podlega pod pozwolenie zintegrowane, wymagane jest przygotowanie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych?

22.01.2015