Pytanie
W zakładzie pracy wykonano pomiary warunków środowiska pracy na stanowisku spawacza. Jak należy interpretować wniosek, zgodnie z którym średnie skuteczne napromienienie nieosłoniętych oczu i skóry pracownika przekracza wartość dopuszczalną? Dopuszczalny czas narażenia dla spawania prostownikiem spawalniczym wynosi 13 s w ciągu zmiany roboczej. Średnie skuteczne napromienienie oczu i skóry pracownika osłoniętych ochronami indywidualnymi nie przekracza wartości dopuszczalnej. Pracownicy wykonujący obowiązki na stanowisku spawacza posiadają odpowiednie środki ochrony indywidualnej, są przeszkoleni z ich korzystania. Który wynik należy wziąć pod uwagę - z ochronami osobistymi czy bez? Naturalne wydaje się, że przy takich pracach jak prace spawalnicze należy zawsze korzystać ze środków ochrony indywidualnej.
Czy w związku z tym na danym stanowisku następuje przekraczanie wartości dopuszczalnej?
Czy we wniosku ZUS IWA (pole 04) należy wykazać, że na owym stanowisku występuje przekroczenie wartości dopuszczalnej?