Pytanie
Na jakiej podstawie i do której klasy przyjąć ucznia z Ukrainy?
W dniu 1 września 2015 r. rozpocznie naukę w naszej szkole dziecko ukraińskie, które nie zna zupełnie języka polskiego. Aktualnie dziecko to ma 8 lat, mieszka i uczęszcza do klasy pierwszej szkoły podstawowej na Ukrainie. Oboje rodzice są Ukraińcami. Matka nie zna języka polskiego w ogóle, ojciec w stopniu umożliwiającym komunikowanie się i chciałby, aby jego dziecko rozpoczęło naukę w polskiej szkole od klasy I.
Jak zorganizować temu dziecku naukę?