Pytanie
Organ nadzoru budowlanego prowadził postępowanie administracyjne w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek chodu trzody chlewnej. Samowolna zmiana sposobu użytkowania nastąpiła przed 2004 rokiem. Wobec zgodności z przepisami w tym planem miejscowym organ nadzoru budowlanego umorzył postępowanie w sprawie zmiany sposobu użytkowania. Decyzja umarzająca postępowanie wobec powyższego stała się dokumentem uprawniającym inwestora do użytkowania obiektu.
Czy inwestor po zakończonym postępowaniu powinien zgodnie z rozporządzeniem w sprawie książki obiektu budowlanego założyć i prowadzić książkę obiektu po oddaniu go do użytkowania, w tym przypadku po zakończeniu postępowania w formie umorzenia postępowania?