Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiedź:  jeżeli przedsiębiorca jest jednocześnie pracownikiem i wykorzystuje leasingowany pojazd na potrzeby pracodawcy, wówczas może „posłużyć się nim” dla uzasadnienia ryczałtu z tytułu używania samochodu w jazdach lokalnych na potrzeby pracodawcy.

Uzasadnienie: zgodnie z dyspozycją przepisu §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) – dalej r.w.z.k.s., zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu.

Czytaj: SN: nocleg w ciężarówce uprawnia kierowcę do otrzymania ryczałtu

 

W dalszych przepisach r.w.z.k.s. wskazane zostały szczegółowe zasady wyznaczania kwoty, która wypłacana jest pracownikowi. Jednak dla odpowiedzi na pytanie czytelnika kluczowe znaczenie ma to, że prawodawca nie warunkuje zawarcia umowy i wypłacania ryczałtu za jazdy lokalne tym, że pojazd jest własnością pracownika. Ważnym jest aby pracownik dysponował pojazdem (miał do niego tytuł prawny). Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że jeżeli przedsiębiorca jest jednocześnie pracownikiem i wykorzystuje leasingowany pojazd (tj. używany na podstawie umowy leasingu) na potrzeby pracodawcy, wówczas może „posłużyć się nim” dla uzasadnienia ryczałtu z tytułu używania samochodu w jazdach lokalnych na potrzeby pracodawcy.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.