Pytanie
Działka, na której zlokalizowany będzie budynek bezpośrednio przylega do drogi wewnętrznej, która to droga łączy teren z drogą gminną. Inwestor jest współwłaścicielem drogi wewnętrznej. Planuje zlokalizować budynek wskazując w opisie do projektu, że dojazd do drogi publicznej odbywać się będzie drogą wewnętrzną, będącą jego współwłasnością.
Czy wskazany dojazd z drogi wewnętrznej można uznać za dojazd z drogi publicznej, i czy wymagana jest decyzja na lokalizacje zjazdu z drogi publicznej?
Czy pozostali współwłaściciele drogi wewnętrznej będą stroną przedmiotowego postępowania i czy muszą wyrazić na taką inwestycje zgodę?