Pytanie
Za zezwoleniem zarządcy drogi wydanym w trybie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych na okres 2014 r., umieszczono w pasie drogowym obiekt budowlany emitujący reklamy za pomocą ekranu ledowego i naliczono opłaty zgodnie z art. 40 ust. 6 u.d.p. (według liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy). W związku z brakiem zleceń na emitowanie reklam, właściciel obiektu budowlanego (reklamy) zaprzestał od 1 stycznia 2015 r. emitowania reklam i złożył wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego okres 2015 r. naliczenie opłat jak dla obiektu budowlanego (według liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego). W uzasadnieniu podał, że obiekt utracił funkcję reklamy.
Jak w takiej sytuacji naliczyć opłaty za zajęcie pasa drogowego tzn. jak za umieszczenie reklamy w pasie drogowym (wtedy opłata jest znacznie większa z uwagi na powierzchnię ekranu LED), czy też jak za umieszczenie obiektu budowlanego (wtedy opłata jest znacznie mniejsza z uwagi na małą powierzchnię rzutu poziomego obiektu)?