Pytanie
Pracownica urodziła dziecko w dniu 29 lipca 2007 r., na które miała udzielony urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni, tj. od 29 lipca 2007 r. do 1 grudnia 2007 r. Na wniosek pracownicy udzielono urlopu wychowawczego od 10 stycznia 2008 r. do 9 stycznia 2011 r. (łącznie 3 lata).
W trakcie urlopu wychowawczego - dnia 27 października 2009 r. pracownica urodziła drugie dziecko, na które otrzymywała zasiłek macierzyński (27 października 2009 r. do 1 marca 2010 r.). Na wniosek pracownicy udzielono urlopu wychowawczego na drugie dziecko od 10 stycznia 2011 r. do 11 października 2013 r.
W trakcie urlopu wychowawczego pracownica urodziła trzecie dziecko – dnia 27 czerwca 2011 r., na które pobierała zasiłek macierzyński (27 czerwca 2011 r. do 30 października 2011 r.).
Pracownica zwróciła się z prośbą o skrócenie udzielonego urlopu wychowawczego na drugie dziecko do dnia 31 sierpnia 2013 r., ponieważ dziecko będzie uczęszczało do przedszkola.
Jednocześnie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego na trzecie dziecko urodzone 27 czerwca 2011 r., w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. - na okres 2 lat.
Jak prawidłowo udzielić urlopu wychowawczego i na jaki okres?