Pytanie
Inwestor oddał budynek mieszkalny wielorodzinny w 2007 r. i 2008 r., wspólnota mieszkaniowa w chwili obecnej po 8 latach zrobiła przegląd techniczny budynku wielorodzinnego opracowany przez biegłego eksperta budowlanego. Powyższy przegląd wykazał szereg nieprawidłowości i rozbieżności między projektem, a wykonaniem inwestycji. Przez cały okres zarząd wspólnoty nie zgłaszał zastrzeżeń.
Jakie działania ma podjąć nadzór budowlany w sprawie inwestycji, która została odebrana przez nadzór budowlany 8 lat temu?