Pytanie
W 2012 r. dokonałem transferu środków z IKE na IKZE w kwocie 25 000 zł. Nie korzystałem do tej pory z ulgi podatkowej z tytułu tego transferu (z powodu niskich dochodów w latach 2012-2013). W 2014 r. dokonałem likwidacji konta IKZE i otrzymałem kwotę 26.000 zł. Nie wpłacałem dodatkowo żadnych środków na IKZE, cała kwota wynika z transferu środków w roku 2012. Otrzymałem PIT-8C, kwotę zwrotu wykazuje jako przychód w pozycji "inne źródła" w deklaracji.
Jak mam ująć niewykorzystaną ulgę z tytułu IKZE związaną z transferem rocznym w deklaracji?
Czy mogę wykazać całą kwotę 25.000 zł jako ulgę czy tylko kwotę z limitu w wysokości 4495,20 zł?
Co z pozostałą kwotą ulgi nie wykorzystanej?