Pytanie
Nauczyciel jest zatrudniony w szkole podstawowej od 1 września 1986 r. do nadal. Teraz dostarczył mi dokumenty o wliczenie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do pracowniczego stażu pracy. Po wliczeniu mu tego okresu na dzień 9 maja 2015 r. jego staż pracy wynosi 34 lata i 2 miesiące. Ostatnią nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy otrzymał w sierpniu 2011 r. Rozumiem, że też wypłacam mu jubileusz za 30 lat pracy, a w marcu 2016 r. jubileusz za 35 lat pracy.
Jak to się jednak ma ze składkami, bo przecież nagrody jubileuszowe wypłaca się co 5 lat?