Pytanie
Jak potraktować podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego oraz opłaty z tym związane: PCC, opłaty sądowe, koszty aktów notarialnych, koszty obsługi prawnej, opłaty bankowe?
Sp. z o. o. rozpoczęła inwestycję w oparciu o środki kredytowe z PARP. Podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego jest warunkiem do uzyskania środków finansowych na realizację inwestycji (zakup linii produkcyjnej). Umowa z PARP przewiduje przekazywanie środków finansowych w transzach w uzależnieniu od podnoszenia do odpowiedniego poziomu kapitału zakładowego i zapasowego.
Czy poniesione koszty związane z podwyższeniem kapitałów należy traktować jako koszty inwestycyjne i w całości księgować na inwestycje w toku, czy też ustalić % udział kapitałów do poniesionych kosztów i traktować tę część kosztów związanych z podnoszeniem udziałów jako NKUP, zaś pozostałą odnieść na wydatki inwestycyjne?
Praktycznie te wszystkie koszty związane są z zadaniem inwestycyjnym i objęte warunkową umową z PARP - w przyszłości inwestycja ta ma służyć działalności operacyjnej.