Zmiany w statucie zależą od jego szczegółowości

Aktualizacja statutu szkoły zależy od stopnia jego szczegółowości, powinno się jednak wziąć pod uwagę nowe cele wskazane w rozporządzeniu dotyczącym oceniania uczniów - pisze Krzysztof Lodziński w...

17.07.2015

Określenie standardów emisyjnych

Środowisko

Czy w pozwoleniu zintegrowanym, wskazując emisję z instalacji, dla której określono standardy emisyjne, można wpisać emisję w kg/h, czy wyłącznie w Mg/rok?

16.07.2015