Ewidencję węgla można też prowadzić w gigadżulach

W ustawie o rachunkowości wskazuje się na warianty ewidencji materiałów, w tym ewidencję ilościową. GJ mogą wyrażać jednostki naturalne węgla, czyli będzie to zgodne z tą ustawą - wyjaśnia ekspert...

31.07.2015

Nauczyciel niemianowany może być przeniesiony bez zgody

Samorząd terytorialny

Przeniesienie nauczyciela niemianowanego zatrudnionego na czas nieokreślony bez jego zgody mogłoby nastąpić tylko na okres 3 miesięcy w roku, pod warunkiem powierzenia innej pracy oraz gdy wymagają...

31.07.2015

VAT: kwota przeniesienia nie ulega przedawnieniu

Przepisy ustawy o VAT niw wskazują, aby kwota z przeniesienia ulegała przedawnieniu, czego konsekwencją byłby brak możliwości jej rozliczenia w kolejnych miesiącach - wyjaśnia ekspert Vademecum...

30.07.2015

Zakwestionowane L4 może uzasadniać dyscyplinarkę

Jeżeli ZUS podjął decyzję o skróceniu okresu zwolnienia lekarskiego, w tych dniach pracownik ma nieobecność nieusprawiedliwioną. To powoduje, że pracodawca może podjąć decyzję o wręczeniu...

29.07.2015

Wniosek o zwrot próbek musi podpisać wykonawca

Zamówienia publiczne

Zamawiający w przetargu wymagał próbek. Jeden z wykonawców, którego oferta nie została wybrana wystąpił o ich zwrot a pismo podpisał kierownik działu sprzedaży. Czy pismo o zwrot próbek może być...

29.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski