Brakuje wzoru opinii zwalniającej z wf

Od września dyrektor będzie decydował, z jakich zajęć wf zwolnić ucznia. Tymczasem przepisy nie określają wzoru opinii lekarskich, które są podstawą takiego zwolnienia - pisze Krzysztof Lodziński w...

04.08.2015

Nagroda jubileuszowa także dla przyszłego emeryta

Gdy nauczycielowi, z którym szkoła rozwiązuje umowę, brakuje dwunastu miesięcy do nabycia uprawnień emerytalnych, placówka wypłaca mu nagrodę jubileuszową, jeżeli spełnił wszystkie przesłanki jej...

04.08.2015

Fakturę po licytacji wystawia komornik

Po przeprowadzonej licytacji materiałów stanowiących własność spółki cywilnej, do wystawienia faktury w imieniu spółki oraz odprowadzenia podatku obowiązany jest komornik jako płatnik VAT - wyjaśnia...

03.08.2015