Przedawnioną fakturę też można skorygować

Nie ma zakazu wystawienia faktury korygującej zmniejszającej kwotę podatku należnego, z tego tylko powodu, że należność wynikająca z faktury pierwotnej uległa przedawnieniu - wyjaśnia ekspert...

10.08.2015

Najem prywatny nie pozbawia prawa do ryczałtu

Jeżeli podatnik zdecyduje się na prywatny wynajem (bez rozszerzania zakresu prowadzonej działalności o wynajem), prawa do korzystania z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie...

07.08.2015

Przejmujący kredyt nie rozliczy różnic kursowych

W przypadku przejęcia kredytu podmiot dokonujący następnie spłaty nie rozliczy różnic kursowych zarówno w przypadku nabycia nieruchomości z przejęciem kredytu, jak również wówczas gdy nastąpi nabycie...

07.08.2015

Nagroda jubileuszowa bez powtórki

Jeśli po udokumentowaniu prawa do nagrody jubileuszowej pracownik nabędzie prawo do nagrody wyższej w ciągu 12 miesięcy od tego dnia i ma okres zatrudnienia wyższy niż wymagany do nagrody danego...

07.08.2015