Wniosek o zwrot próbek musi podpisać wykonawca

Zamówienia publiczne

Zamawiający w przetargu wymagał próbek. Jeden z wykonawców, którego oferta nie została wybrana wystąpił o ich zwrot a pismo podpisał kierownik działu sprzedaży. Czy pismo o zwrot próbek może być...

29.07.2015

Zagraniczne konto firmowe też zgłaszamy do US

Fakt posiadania zagranicznego rachunku bankowego powinien być zgłoszony do US. Płatności dokonywane i otrzymywane z udziałem takiego rachunku generują różnice kursowe rozliczane na zasadzie ogólnej -...

28.07.2015

Uprawa pieczarek to dział specjalny produkcji rolnej

Środowisko

Czy przedsiębiorstwo budujące pieczarkarnię powyżej 100 m2 powierzchni użytkowej na gruncie ornym klasy IIIb będzie zwolnione z wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolniczej?

28.07.2015

Organizator konkursu rozlicza podatkowo zwycięzców

Samorząd terytorialny

Czy urząd miasta, który przekazał nagrody rzeczowe na cel konkursu organizowanego dla uczniów przez komendę powiatową Policji, musi wystawić dla nagrodzonych imienną informację PIT-8C?

28.07.2015

Praktykanta można zatrudniać w nadgodzinach

Czy osoba, z którą zakład pracy podpisał umowę o praktykę absolwencką (staż absolwencki) może pracować dłużej niż 8 godzin?Czy w takim przypadku należy sporządzić aneks do umowy o możliwości...

27.07.2015

Można zbyć lokale na rzecz ich najemców

Budownictwo

Jakie procedury należy przeprowadzić, aby doprowadzić do sytuacji prawnie umożliwiającej gminie sprzedaż lokali, a mieszkańcom nabywanie ich?

27.07.2015