Zakup licencji podlega opodatkowaniu PCC

Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Bez wątpienia sprzedaż licencji jest prawem majątkowym stąd podatek PCC będzie należny...

17.08.2015

Spółka cywilna nie może tworzyć grupy kapitałowej

Zamówienia publiczne

Wykonawca złożył ofertę jako osoba fizyczna oraz oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej. W CEIDG jest informacja, że należy do spółki cywilnej. Co powinien zrobić zamawiający? Czy należenie...

16.08.2015

Pensja dla asystenta raczej bez dodatków

Asystent nie jest nauczycielem, wysokość jego wynagrodzenia wynika wyłącznie z zapisów zawartej z nim umowy o pracę - pisze Agnieszka Kosiarz w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.

13.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski