Pytanie

Odliczamy od 1 lipca 50 proc. VAT od paliwa do samochodów osobowych będących środkami trwałymi w firmie. Odliczenie 50% świadczy o o użytkowaniu samochodów w celach mieszanych. Nie oznacza to, że samochody są użytkowane prywatnie.
Czy użyte określenie do "celów mieszanych" może być podstawą do tzw. "przyznania" się do tego użytkowania?
Czy powinien być liczony ryczałt (250 zł) dla pracowników w związku z użytkowaniem pojazdów?

Odpowiedź

Odliczanie 50 proc. VAT od wydatków związanych z samochodami nie jest równoznaczne z ich używaniem do celów prywatnych, a tym samym nie przesądza o konieczności naliczenia ryczałtu przychodowego u pracowników.

Uzasadnienie

Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 86a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t) kwotę podatku naliczonego do odliczenia, stanowi 50 proc. kwoty podatku od zakupu, napraw, części, wyposażenia, paliwa. W niektórych przypadkach można odliczyć 100 proc., ale musi to wynikać ze specyfiki pojazdu (np. koparka) lub wymaga wypełnienia dodatkowych warunków:
1) złożenia VAT-26,
2) prowadzenia kilometrówki,
3) wyeliminowania użytku prywatnego auta.
Dopełnienie tych warunków wskazuje, że auto jest używane wyłącznie do celów firmowych. Niedopełnienie tych warunków oznacza natomiast wyłącznie to, że podatnik nie ma prawa do pełnego odliczenia VAT. Mówiąc inaczej – odliczanie 50% VAT bynajmniej nie oznacza, że auto jest używane do celów mieszanych (firmowych i prywatnych). Podatnik może bowiem odliczać tylko 50 proc. nawet jeśli auto jest używane wyłącznie do celów służbowych, ale firma nie chce np. tracić czasu na prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

W efekcie odliczanie 50 proc. VAT nie oznacza, że u pracowników użytkujących pojazdy powstaje przychód do opodatkowania. Ryczałt, o którym mowa w art. 12 ust. 2a-2c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy jednak naliczać, jeżeli pracownicy faktycznie używają aut do celów prywatnych. Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się według tych przepisów w wysokości:
1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot określonych w ust. 2a.
Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy wartością określoną w ust. 2a albo ust. 2b i odpłatnością ponoszoną przez pracownika.
O tym jednak, czy pracownikom należy naliczyć ryczałtowy przychód decydują okoliczności faktyczne, a nie to, w jakiej części firma odlicza VAT.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł