Jak ustalić drogę ewakuacyjną

Budownictwo

Czy wyjście ewakuacyjne na drogę ewakuacyjną jest początkiem drogi ewakuacyjnej, czy jej końcem (czyli początkiem innej strefy pożarowej)?

24.08.2015

Okresowe pozbywanie się ścieków bytowych to obowiązek

Samorząd terytorialny

Jeżeli właściciele nieruchomości gromadzą nieczystości ciekłe (ścieki bytowe) w zbiornikach bezodpływowych, to do ich ustawowych obowiązków należy okresowe pozbywanie się tych nieczystości, w sposób...

24.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski