Po awansie na badania lekarskie

Pracownik, który ma zostać liderem grupy będzie zatrudniony na stanowisku kierowniczym. W takim przypadku pracownik ten powinien zostać skierowany na wstępne badania lekarskie oraz w okresie do 6...

24.08.2015

Jak ustalić drogę ewakuacyjną

Budownictwo

Czy wyjście ewakuacyjne na drogę ewakuacyjną jest początkiem drogi ewakuacyjnej, czy jej końcem (czyli początkiem innej strefy pożarowej)?

24.08.2015

Okresowe pozbywanie się ścieków bytowych to obowiązek

Samorząd terytorialny

Jeżeli właściciele nieruchomości gromadzą nieczystości ciekłe (ścieki bytowe) w zbiornikach bezodpływowych, to do ich ustawowych obowiązków należy okresowe pozbywanie się tych nieczystości, w sposób...

24.08.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski