Zakup licencji podlega opodatkowaniu PCC

Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Bez wątpienia sprzedaż licencji jest prawem majątkowym stąd podatek PCC będzie należny...

17.08.2015

Spółka cywilna nie może tworzyć grupy kapitałowej

Zamówienia publiczne

Wykonawca złożył ofertę jako osoba fizyczna oraz oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej. W CEIDG jest informacja, że należy do spółki cywilnej. Co powinien zrobić zamawiający? Czy należenie...

16.08.2015