Nagroda jubileuszowa bez powtórki

Jeśli po udokumentowaniu prawa do nagrody jubileuszowej pracownik nabędzie prawo do nagrody wyższej w ciągu 12 miesięcy od tego dnia i ma okres zatrudnienia wyższy niż wymagany do nagrody danego...

07.08.2015

Brakuje wzoru opinii zwalniającej z wf

Od września dyrektor będzie decydował, z jakich zajęć wf zwolnić ucznia. Tymczasem przepisy nie określają wzoru opinii lekarskich, które są podstawą takiego zwolnienia - pisze Krzysztof Lodziński w...

04.08.2015

Nagroda jubileuszowa także dla przyszłego emeryta

Gdy nauczycielowi, z którym szkoła rozwiązuje umowę, brakuje dwunastu miesięcy do nabycia uprawnień emerytalnych, placówka wypłaca mu nagrodę jubileuszową, jeżeli spełnił wszystkie przesłanki jej...

04.08.2015