Wadium wnoszone w pieniądzu nie ma okresu ważności

Zamówienia publiczne

Wykonawca, który wygrał przetarg, wniósł wadium w pieniądzu. Po rozstrzygnięciu postępowania, kiedy wadium nie zostało jeszcze zwrócone wpłynęło odwołanie. Czy zamawiający musi wzywać wykonawcę do...

13.09.2015