Zwrot dotacji wymaga korekty deklaracji CIT-8

Zmiany w wysokości uprzednio zadeklarowanego dochodu powinny być dokonywane za pośrednictwem korekty stosownej deklaracji CIT-8. Stąd, w przypadku zwrotu otrzymanej dotacji, spółka powinna złożyć...

04.09.2015

Metryka sprawy bez protokołu zdawczo-odbiorczego

Samorząd terytorialny

Z przepisów prawa nie wynika wprost, aby metryka sprawy miała być zaopatrzona w protokół zdawczo odbiorczy przekazania projektu decyzji podmiotom współdziałającym przez jej wydawaniu. Natomiast w jej...

04.09.2015

Zasiłek pielęgnacyjny: decyduje aktualne orzeczenie

Samorząd terytorialny

Czy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, jeśli dwa wcześniejsze orzeczenia wskazują, że niepełnosprawność istnieje od dzieciństwa, a ostatnie, że od 38. roku życia?Pytanie pochodzi zprogramu Serwis...

03.09.2015

Oferta wykonawcy musi być skonkretyzowana

Zamówienia publiczne

Co powinien zrobić zamawiający jeśli wykonawca w ofercie nie wskazał nazwy handlowej produktu jaki oferuje? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

02.09.2015