Cena oferty może być wyrażona w obcej walucie

Zamówienia publiczne

Prowadzony jest przetarg, w którym oferty składają zagraniczne firmy. Czy zamawiający może żądać, by cena oferty była wyrażona tylko w dolarach amerykańskich? - pyta użytkownik programu LEX...

17.09.2015

Obywatel Holandii może prowadzić w Polsce PKPiR

W przypadku nieosiągnięcia przychodu obligującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, osoba zagraniczna pochodząca z jednego z państw UE może ewidencjonować przychody i koszty za pomocą PKPiR -...

15.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski