Zwrot dotacji wymaga korekty deklaracji CIT-8

Zmiany w wysokości uprzednio zadeklarowanego dochodu powinny być dokonywane za pośrednictwem korekty stosownej deklaracji CIT-8. Stąd, w przypadku zwrotu otrzymanej dotacji, spółka powinna złożyć...

04.09.2015

Metryka sprawy bez protokołu zdawczo-odbiorczego

Samorząd terytorialny

Z przepisów prawa nie wynika wprost, aby metryka sprawy miała być zaopatrzona w protokół zdawczo odbiorczy przekazania projektu decyzji podmiotom współdziałającym przez jej wydawaniu. Natomiast w jej...

04.09.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski