Możliwa jest jednorazowa amortyzacja dronów

Dron to śmigłowiec, zaliczany do KŚT 781 i jest możliwa jego jednorazowa amortyzacja Wartością początkową będzie cena jego nabycia - wyjaśnia Vademecum Głównego Księgowego.

26.08.2015

Możliwa jest przebudowa budynku na ZL

Budownictwo

Czy na terenie ZL, na którym istnieje stary budynek rybaczówki można dokonać jego przebudowy bez zmiany powierzchni zabudowy wraz z budową szczelnego zbiornika na ścieki sanitarne?

26.08.2015

Ryczałt za pranie odzieży roboczej bez podatku

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest zwolniony z podatku dochodowego. Nie będzie też powiększał podstawy oskładkowania - wyjasnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

25.08.2015

Po awansie na badania lekarskie

Pracownik, który ma zostać liderem grupy będzie zatrudniony na stanowisku kierowniczym. W takim przypadku pracownik ten powinien zostać skierowany na wstępne badania lekarskie oraz w okresie do 6...

24.08.2015