Obywatel Holandii może prowadzić w Polsce PKPiR

W przypadku nieosiągnięcia przychodu obligującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych, osoba zagraniczna pochodząca z jednego z państw UE może ewidencjonować przychody i koszty za pomocą PKPiR -...

15.09.2015

Wadium wnoszone w pieniądzu nie ma okresu ważności

Zamówienia publiczne

Wykonawca, który wygrał przetarg, wniósł wadium w pieniądzu. Po rozstrzygnięciu postępowania, kiedy wadium nie zostało jeszcze zwrócone wpłynęło odwołanie. Czy zamawiający musi wzywać wykonawcę do...

13.09.2015