Zamawiający oblicza wadium uwzględniając prawo opcji

Zamówienia publiczne

Organizowany jest przetarg nieograniczony z prawem opcji. Czy wadium należy wyliczyć biorąc pod uwagę jedynie wartość szacunkową zamówienia podstawowego czy całą wartość szacunkową łącznie z prawem...

08.10.2015

System czasu pracy nie musi wynikać z umowy

W umowie o pracę nie ma obowiązku określania systemu czasu pracy w jakim pracownik jest zatrudniony, tłumaczy Joanna Kaleta,ekspertKompasu Księgowo-Kadrowego. Wystarczy, aby pracodawca wskazał wymiar...

07.10.2015

Definicja instalacji zawarta jest w ustawie

Środowisko

Jak należy interpretować zapis instalacja położona na terenie jednego zakładu, jeśli teren zakładu jest położony po dwóch stronach ulicy lub na działkach usytuowanych w niewielkiej odległości?

06.10.2015

Nie każdy wyjazd pracownika to podróż służbowa

Wyznacznikiem zakwalifikowania danego wyjazdu służbowego jakopodróży służbowej jest sposób określenia miejsca pracy pracownika. Podrożą służbową będzie tylko taki wyjazd, który odbywany jest poza...

05.10.2015