Odpowiedź

Producent wózka bez napędu najczęściej dołącza do niego dokumentację, która zawiera: czytelną identyfikację wyrobu oraz jasną definicję jego przeznaczenia.

Przykładowa dokumentacja techniczna wózka bez napędu (instrukcja użytkowania) powinna zawierać:

- opis - przeznaczenie wózka,

- rysunek techniczny wózka,

- wymiary użytkowe (długość, szerokość, wysokość),

- udźwig w kg,

- wagę w kg,

- typ kół, średnica w mm,

- wykaz akcesoriów użytych do produkcji i części zamiennych,

- sposoby i częstotliwość konserwacji,

- warunki bhp przy obsłudze.

Wózek powinien być dostosowany do transportowanych detali. Ładunki transportowane wózkami powinny być rozmieszczone i zamocowane tak, aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 6 października 2015 r.