Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Czy zakład, który zamierza na swoim terenie zbierać odpady z produkcji roślinnej od innych zakładów i w miejscu zbierania prowadzić przetwarzanie odpadów w pryzmach kompostowych w celu wytworzenia nawozu organicznego, powinien uzyskać zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, czy tylko zezwolenie na przetwarzanie odpadów (ponieważ zbieranie prowadzone jest w tym samym miejscu co przetwarzanie)?

ODPOWIEDŹ:
Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o., zarówno prowadzenie zbierania odpadów, jak i prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia. W analizowanej sytuacji wątpliwości nie budzi konieczność uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, natomiast pojawia się pytanie o zasadność uzyskania zezwolenia na ich zbieranie. Przede wszystkim wskazać należy, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o., zbieranie odpadów to ich gromadzenie, w tym - co w analizowanej sytuacji szczególnie istotne - przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów. Magazynowanie odpadów, czyli ich czasowe przechowywanie przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, nie stanowi w myśl art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o. w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 u.o. zbierania odpadów i tym samym nie wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbierania.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.